Praca w DPS  >>  Listy kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINSTRACYJNO GOSPODARCZEGO
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZAWNIE 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Wiesław Zielazny

Dobrosułów

2

Zdzisław Rychlicki

Gronów

3

Matkowski Jan

Krosno Odrzańskie

Szczawno 29.11.2007r.                                                                                   

                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                    mgr Jacek Korytkowski

-----------------------------------------------------------

Szczawno 28.12.2007r. 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANAIA FORMALNE

NA STANOWISKO:  KASJER
 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1.      Tatiana Krzal – Krosno Odrz.

2.      Danuta Teska – Ciemnice

3.      Marta Maciaszek – Zielona Góra

4.      Joanna Piotrowska

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

mgr Jacek KorytkowskiWytworzył: Dyrektor mgr Jacek Korytkowski
Wprowadził: Administrator
Data wytworzenia: 2007-09-07 09:03:35
Data udostępnienia: 2007-09-07 09:03:35
Data aktualizacji: 2009-05-25 10:49:53
© Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie 2007