Praca w DPS  >>  Informacja o wynikach naboru

Szczawno, 29.03.2013r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DZIAŁU MEDYCZNO – TERAPEUTYCZNEGO

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z pięcioma kandydatami, najwyższy wynik osiągnięty wyniósł 139 punktów na 270 punktów możliwych do uzyskania, co stanowi 51,48% poprawnie udzielonych odpowiedzi.

Żaden z kandydatów nie wykazał się wystarczającą wiedzą w zakresie funkcjonowania placówki oraz cechami osobowościowymi niezbędnych do pracy na stanowisku Kierownika Działu Medyczno – Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

Wynik naboru nie kwalifikuje żadnego z kandydatów do objęcia wskazanego stanowiska.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                                                                             w Szczawnie

                                                                                                          Aneta Bencar


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Głównego księgowego

 

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZAWNIE

ul. Parkowa 2,  66 – 600 Krosno Odrzańskie

 

                INFORMUJE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Głównego księgowego

w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko                            został wybrany:

Imię i nazwisko: Krystian Bagiński

Zamieszkały: Krosno Odrzańskie

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko                Głównego księgowego. Pan Krystian Bagiński okazał się odpowiednim kandydatem do zatrudnienia                  na w/w stanowisko.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania.

Wykazał się dużą wiedzą w zakresie zarządzania finansami publicznymi, znajomością                         zasad rachunkowości budżetowej oraz funkcjonowania samorządu.

Pan Krystian Bagiński posiada cechy osobowościowe oraz predyspozycje niezbędne do pracy                  na stanowisku Głównego księgowego.

                                                                      

                                                                                  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                                     

                                                                                                w Szczawnie             

                                                                                               Aneta Bencar

Szczawno, 22 października 2012r.Wytworzył: Dyrektor inż. Aneta Bencar
Wprowadził: Administrator
Data wytworzenia: 2007-09-07 09:03:35
Data udostępnienia: 2007-09-07 09:03:35
Data aktualizacji: 2013-03-29 11:41:20
© Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie 2007