Ogłoszenia  >>  Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie ul. Parkowa Nr 2,                                                     66 – 600  Krosno Odrzańskie, oferuje do sprzedaży następujące urządzenia wchodzące w skład Stacji Uzdatniania Wody  – nr fabryczny 3451,                  rok produkcji 2006.

Aerator ciśnieniowy:

Liczba aeratorów:                                                              1szt

Średnica                                                                         500mm

Maksymalne nadciśnienie robocze zbiornika                 0,6 MPa

 

 

Sprężarka powietrza:

Typ urządzenia:                                                               LF – x – 0,7

Wydajność maksymalna                                                  3,6 m3/h

Ciśnienie podnoszenia urządzenia:                                  1,0 MPa

Liczba zbiorników ciśnieniowych:                                     1szt

Objętość zbiornika                                                            90 dm3

 

 

Filtry ciśnieniowe:

Liczba filtrów:                                                                      2szt.

Maksymalne ciśnienie robocze                                         1,0 MPa

Minimalne ciśnienie robocze                                             0,0 MPa

Maksymalna temperatura robocza                                       50 °C

Minimalna temperatura robocza                                             1°C

 

 

Zestaw hydroforowy II stopnia – sekcja gospodarcza:

Typ zestawu:                           ZH – ICL/M 2.2.60/0,75W + 1.4.40/0,75kW

Typ pomp podstawowych                                                  ICV 2.60/0,75kW

Liczba pomp podstawowych                                                 2szt

Ciśnienie robocze urządzenia                                             1.0 MPa

Wydajność maksymalna                                                     4,0 m3/h

Ciśnienie podnoszenia urządzenia                                      0,30 MPa

Ciśnienie podnoszenia pomp przy zerowej wydajności        0,40 MPa

Maksymalne ciśnienie po stronie ssawnej pomp

(zasilanie ze zbiornika otwartego)                                         0,05 MPa

 

 

Zestaw hydroforowy II stopnia – sekcja płuczna:

Typ pomp płucznych                                                             ICV   1.4.40/0,75kW

Liczba pomp                                                                          1szt

Wydajność maksymalna                                                        3,4m3/h

Ciśnienie podnoszenia pomp w obl. punkcie pracy              0,30 MPa

Ciśnienie podnoszenia pomp przy zerowej wydajności        0,40 MPa

 

 

Zbiorniki stabilizujące ciśnienie za pompami zestawu hydroforowego:

Typ zbiornika ciśnieniowego                                              Reflex 25D

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika                            1,0 MPa

Objętość zbiornika                                                               25 dm3

Ilość zbiorników                                                                   1 szt

 

 

Dozownik podchlorynu sodu:

W celu dezynfekcji wody podchlorynem sodu zastosowano zestaw chloratora          Magdos DX

W skład zestawu dozującego wchodzą:

pompka dozująca DX

podstawka pod pompkę

zbiornik 60 l

czujnik poziomu

zestaw czerpalny

zawór dozujący

wężyk dozowniczy

Rozdzielnica Technologiczna:

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów elektrycznych Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest          z Rozdzielni Energetycznej napięciem 3x380V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami głębinowymi, pompą płuczną. Znajdują się     w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo – prądowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo – kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni głębinowej, sygnalizatorów poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz prądowych przetworników ciśnienia.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 509413168 (Kierownik Administracyjno – Gospodarczy Zdzisław Rychlicki) a urządzenia oglądać w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

 

 

 

 

Szczawno, dnia 11 października 2012r

 

 

 

 

Sporządził:

Z. RychlickiWytworzył:
Wprowadził: Administrator
Data wytworzenia: 2007-09-03 18:31:05
Data udostępnienia: 2007-09-03 18:31:05
Data aktualizacji: 2012-10-12 07:45:03
© Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie 2007