Dom Pomocy Społecznej  >>  Charakterystyka Domu

Dane ogólne

Nazwa:

Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

Typ:

Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dom zamieszkuje 99 mężczyzn. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w roku 2012 wynosi 2.591,27 złote.

Zasady funkcjonowania:

Dom jest powiatową jednostką organizacyjną o ponadgminnym zasięgu działania.

Warunki socjalno - bytowe:

Pokoje:
- 3 sale jednoosobowe,
- 15 sal dwuosobowych,
- 22 sale trzyosobowe.
Pokoje mieszkalne spełniające standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z października 2005 roku, znajdują się na piętrze i poddaszu użytkowym budynku głównego. Przy wszystkich pokojach znajdują się łazienki z toaletami wyposażone w prysznic lub wannę, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w system przyzywowo - alarmowy. Na zewnątrz budynku usytuowana jest winda osobowa z wejściami bezpośrednio na poszczególne piętra. Winda dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje dziennego pobytu znajdują się na pierwszej i drugiej kondygnacji budynku, z których wychodzi się na tarasy widokowe. W Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie funkcjonuje szereg warsztatów terapii zajęciowej o różnych profilach działania oraz nowocześnie wyposażony gabinet rehabilitacji i fizykoterapii. Rehabilitant i fizykoterapeuta realizują zalecenia lekarzy, jak również prowadzą zajęcia ogólno- rozwojowe i sportowe. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę pielęgniarską, jak również opiekę lekarską, psychiatryczną, psychologiczną. W budynku głównym znajdują się ponadto: gabinet zabiegowo-pielęgniarski, kuchenka pomocnicza dla mieszkańców, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pokój gościnny, świetlica oraz palarnie dla mieszkańców. Potrzeby religijne mieszkańców DPS realizowane są w kaplicy umiejscowionej w budynku głównym.

W Domu istnieje samorząd mieszkańców, który ma wydatny wpływ na sprawy funkcjonowania Domu. Samorząd czynnie uczestniczy w organizowaniu imprez odbywających się w DPS (grzybobranie, konkursy, ogniska, zabawy, święta) oraz imprezach integracyjnych na zewnątrz Domu ( zawody sportowe, festyny, występy Bractwa Teatralnego, Targi Agroturystyczne itp. na terenie województwa lubuskiego).

Zapewniamy mieszkańcom trzy posiłki dziennie( śniadanie, obiad, kolację) oraz otrzymanie posiłku dodatkowego. Na zlecenie lekarza dietetyk nadzoruje przygotowywanie posiłków dietetycznych. Kuchnia umiejscowiona jest w odrębnym budynku, skąd posiłki po przygotowaniu transportowane są do wydawalni posiłków w budynku głównym i dalej na stołówkę. Zarówno kuchnia, wydawalnia posiłków, jadalnia oraz zmywalnia naczyń wyposażone są w nowoczesny sprzęt kuchenny spełniający wymogi standaryzacji.

DPS Szczawno posiada własną oczyszczalnię ścieków, ujęcie wody ze studni głębinowej, agregatorownię oraz nowoczesną kotłownię olejową.

Wszystkie budynki posiadają system alarmowo przeciwpożarowy oraz dogodnie usytuowane wyjścia przeciwpożarowe. DPS Szczawno znajduje się przy drodze powiatowej nr 1147 F około 15 km od Krosna Odrz. oraz 20 km od Zielonej Góry. Dom mieści się w zaadoptowanych budynkach powojskowych na obrzeżach wsi Szczawno w otoczeniu lasów, pól oraz jezior. W bliskiej odległości znajduje się rzeka Odra i Bóbr.


Wytworzył:
Wprowadził: Administrator
Data wytworzenia: 2007-09-07 09:03:35
Data udostępnienia: 2007-09-07 09:03:35
Data aktualizacji: 2012-01-23 14:29:53
© Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie 2007