Dom Pomocy Społecznej  >>  Akty Prawne

Akty prawne regulujące działalność Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm. )
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym ( Dz. U. z 2001 r . nr 142 poz. 1592 ze zm. )
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o Pracownikach Samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 ze zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia z 1994 r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego ( Dz. U. nr 111 poz. 535zezm. )
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej 9Dz. U. nr 217 poz. 1837)
- Decyzja Wojewody Lubuskiego nr PS.II.AKac/9013/3/2008 z dnia 23 marca 2009 roku


Wytworzył: Marcin Jakubczak
Wprowadził: Administrator
Data wytworzenia: 2007-09-08 18:33:34
Data udostępnienia: 2007-09-08 18:33:34
Data aktualizacji: 2009-04-28 14:27:25
© Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie 2007