Dom Pomocy Społecznej  >>  Statut prawny

Statut prawny Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

Statut Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie został nadany dnia 28 lutego 2007 r. uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego na podstawie art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. nr 64 poz. 593 póź. zm. oraz art. 238 ust. 3 w zw. z art. 21 ust. pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm. ).

Struktura wewnętrzna Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

Domem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. W Domu Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym utworzone zostały następujące komórki organizacyjne:
- dział medyczno-terapeutyczny,
- dział administracyjno-gospodarczy,
- dział finansowy oraz samodzielne stanowiska pracy.
Za pracę poszczególnych działów odpowiadają kierownicy bezpośrednio podlegający Dyrektorowi Domu. (schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie)

Budżet Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

Budżet Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w roku 2013 wynosi 3 199 029,00 złotych.


Wytworzył: Administrator
Wprowadził: Administrator
Data wytworzenia: 2007-09-07 09:03:35
Data udostępnienia: 2007-09-07 09:03:35
Data aktualizacji: 2013-01-17 08:55:09
© Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie 2007